Author: Ravi Jha

ಸೊಫಿಯಾ – ಎಕ್ ಡ್ರೀಮ್ ಗರ್ಲ್

ಸೊಫಿಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಚಿಂ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ಹೆ ಪರಿಂ ಆಸಾತ್: ಜಾಗೊ ಥಿಯೆಟರಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ವೇಳ್ ಮಂಗ್ಳೂರ್: ಪ್ರಭಾತ್. 10AM  1Pm  4PM  7PM ಬಿಗ್ ಸಿನೆಮಾ. 7.15PM. ಸಿನೆಪೊಲಿಸ್. 4PM. ಕಾರ್ಕಳ: ಪ್ಲಾನೆಟ್. 3.30PM. ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ: ಅಮರಶ್ರೀ. 6.30PM. ಮಣಿಪಾಲ್: ಐನೊಕ್ಸ್. ಸುಕ್ರಾರ್ ಮೇ 19 ಥಾವ್ನ್.

“ಸೊಫಿಯಾ” ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಭವ್ಯ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ

ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಮೇ 12: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕಾನ್ ಸಬಾರ್ ತೇಂಪ್ ಥಾವ್ನ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಜಾನೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಶನ್ಸ್ ದ್ವಾರಿಂ ನಿರ್ಮಿತ್ “ಸೊಫಿಯಾ” ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಭವ್ಯ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ 10 ವರಾಂಚೆರ್ ಪ್ರಭಾತ್ ಟೊಕಿಸಾಂತ್, ಮಂಗ್ಳೂರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಬಿಸ್ಫ್ ಅ| ಮಾ| ದೊತೊರ್ ಎಲೋಸಿಯಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ...

ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ (ಬಾರ್ಕುರ್)

ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ (ಬಾರ್ಕುರ್) ಎಕ್ ಬಹುಮುಖಿ ವ್ಯಕ್ತಿತಾಚೊ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತೊ ಎಕ್ ಲೇಖಕ್ ಆನಿ ದಿಗ್ದರ್ಶಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಗಿತಾಂ ಆನಿ ಸಂವಾದ್ ಬರಂವ್ಚಾಂತ್ ಬಾರಿಚ್ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತಾಕಾ ಮಾರಾಠಿ ಆನಿ ಭೊಜ್ ಪುರಿ ಫಿಲ್ಮಾನಿಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಬರ್ಪೂರ್ ಆನ್ಭೋಗ್ ಆಸಾ...

ಶ್ರೀಮತಿ ಜಾನೆಟ್ ನೊರೊನ್ಹಾ

ಸೊಫಿಯಾ – ಫಿಲ್ಮಾಚಿ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಸೊಫಿಯಾ – A dream girl ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮಾಚೊ ಮೇ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ 12 ತಾರೀಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳೂರಾಂತ್ ಸಕಾಳಿಂಚಾ 10 ವರಾಂಚೆರ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಜಾಂವ್ಚೊ ಆಸಾ. ತ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಮಂಗ್ಳೂರಾಂತ್ ಆನಿ ಇತರ್ ಸಬಾರ್ ಶಹರಾನಿಂ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಆತುರಾಯೆನ್ ರಾಕೊನ್...

ಶ್ರೀ ಮೆಕ್ಸಿಮ್ ಪಿರೇರಾ

“ಮಾನಸ” ಉಪ್ರಾಂತ್ “ಆಶೆಂ ಜಾಲೆಂ ಕಶೆಂ !!!? ದಿಗ್ದರ್ಶಕ್ – ಶ್ರೀ ಮೆಕ್ಸಿಮ್ ಪಿರೇರಾ “ಅಶೆಂ ಜಾಲೆಂ ಕಶೆಂ?” (ತುಳುಂತ್ “ಇಂಚ ಆಂಡ್ ಎಂಚ”) ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆನಿ ತುಳು ಸಂಭಾಷಣಾನಿಂ ಅಸ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಪ್ರಿಲ್ 21, 2017 -ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಆನಿ ಭಂವ್ತೊಣಿಂಚ್ಯಾ ಶಹರಾನಿಂ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್...