Category: ಘಡಿತಾಂ

ಬೆಂಡ್ಕಾರ್ – ಸುಪರ್ ಹಿಟ್ಟ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮ್

ಬೆಂಡ್ಕಾರ್ ಮಿರಾ ರೋಡ್ ಯೆತಾ……!     ವ್ಹೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ನಾಕಾತ್…!!  ಆಯ್ತಾರಾ 12,  ಜನೆರ್, 2020 ಸಕಾಳಿಂಚಾ ಜುಸ್ತ್ 10 ವರಾಂಚೆರ್ ರಸ್ಸಾಜ್ ಸಿನೆಮಾ, ಮಿರಾ ರೋಡ್ ಹಾಂಗಾಸರ್

ಬೆಂಡ್ಕಾರ್ – ಗಲ್ಫ್ ದೆಖಾವೆ

 ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಸುಪರ್ ಹಿಟ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮ್  ಬೆಂಡ್ಕಾರ್   ದೆಖಾವೆ ಹೆ ಪರಿಂ ಆಸ್ತೆಲೆ. ತುಮ್ಚಿ ಬಸ್ಕಾ ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ ಅಮಾನಾತ್ ಕರಾ.

ದಿ ಮೆಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನ್ (ರಿ) ವಿದ್ಯಾವಿಹಾರ್ ಹಾಚೊ 45-ವೊ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ್

ಶ್ರೀ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಂಕಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಕೊಂಕಣಿ ಉದ್ಯಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ   ದಿ ಮೆಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನ್ (ರಿ) ವಿದ್ಯಾವಿಹಾರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲೊ 45-ವೊ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2, 2018 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆಚಾ 7.00 ವರಾರ್ ಸಾಂ ಜೂಡ್ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಉಗ್ತೆಂ ಮೈದಾನ್, ಜೆರಿಮೆರಿ, ಮುಂಬಯ್...