Category: ಘಡಿತಾಂ

ದಿ ಮೆಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನ್ (ರಿ) ವಿದ್ಯಾವಿಹಾರ್ ಹಾಚೊ 45-ವೊ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ್

ಶ್ರೀ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಂಕಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಕೊಂಕಣಿ ಉದ್ಯಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ   ದಿ ಮೆಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನ್ (ರಿ) ವಿದ್ಯಾವಿಹಾರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲೊ 45-ವೊ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2, 2018 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆಚಾ 7.00 ವರಾರ್ ಸಾಂ ಜೂಡ್ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಉಗ್ತೆಂ ಮೈದಾನ್, ಜೆರಿಮೆರಿ, ಮುಂಬಯ್...

ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿ ದಿವಸ್-2018 ಆಚಾರಣ್

ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಬೋವ್ ಪರ್ನ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಅಗೊಸ್ತ್ 18, 2018 ಸಾಂಜೆರ್ 6 ವರಾಂಚೆರ್ ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಲ್, ಸೆನಾಪತಿ ಬಾಪಟ್ ಮಾರ್ಗ್, ಮಾಹಿಮ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ 26-ವೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ದಿವಸ್ ಆಚಾರಣ್ ಕೆಲೊ. ಸುರ್ವೆರ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ 16...