Category: ಖಬ್ರೊ

ಆ. ವೈ. ಜಾ. ಸಾ. – ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮ್

 ಕೊಂಕಣಿ ಕಲಾ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಘ ಸಾದರ್ ಕರ್ತಾ: ಆ. ವೈ. ಜಾ. ಸಾ. (ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮ್) ಆಯ್ತಾರಾ 25, ಫೆಬ್ರವರಿ, 2018  ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವರಾಂಚೆರ್ ವಡಾಲಾ ಮಠಾಚಾ ಸಾಲಾಂತ್ (ಫ್ರೀ ಶೋ – ಸರ್ವಾಂಕ್ ವತ್ತಾಯೆಚೆಂ ಆಪೊವ್ಣೆ ಆಸಾ)  ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಭವಿಶ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ ಬೊರಿ...