Category: ಖಬ್ರೊ

ದಿ ಮೆಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನ್ (ರಿ) ವಿದ್ಯಾವಿಹಾರ್ ಹಾಚೊ 45-ವೊ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ್

ಶ್ರೀ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಂಕಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಕೊಂಕಣಿ ಉದ್ಯಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ   ದಿ ಮೆಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನ್ (ರಿ) ವಿದ್ಯಾವಿಹಾರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲೊ 45-ವೊ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2, 2018 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆಚಾ 7.00 ವರಾರ್ ಸಾಂ ಜೂಡ್ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಉಗ್ತೆಂ ಮೈದಾನ್, ಜೆರಿಮೆರಿ, ಮುಂಬಯ್...

ಮೆಂಗಲೋರ್ ಟು ಗೋವಾ – ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಮುಹೂರ್ತ್

Mangalore to Goa ಹ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಮುಹೂರ್ತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ನವೆಂಬರ್ 4, 2018 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 9 ವರಾಂಚೆರ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಉಪಸ್ಥಿತ್ ನಿತ್ಯಾದಾರ್ ನಗರ್ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ವಟಾರಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಚೊ ಪ್ರೊಡ್ಯುಸರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.  ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆನಿ ಕೊಮೆಡಿ...