Author: Lawrence D'Souza

ಆ. ವೈ. ಜಾ. ಸಾ. – ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮ್

 ಕೊಂಕಣಿ ಕಲಾ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಘ ಸಾದರ್ ಕರ್ತಾ: ಆ. ವೈ. ಜಾ. ಸಾ. (ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮ್) ಆಯ್ತಾರಾ 25, ಫೆಬ್ರವರಿ, 2018  ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವರಾಂಚೆರ್ ವಡಾಲಾ ಮಠಾಚಾ ಸಾಲಾಂತ್ (ಫ್ರೀ ಶೋ – ಸರ್ವಾಂಕ್ ವತ್ತಾಯೆಚೆಂ ಆಪೊವ್ಣೆ ಆಸಾ)  ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಭವಿಶ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ ಬೊರಿ...

ಗಸ್ಪಾರ್ ಬಲ್ತಾಜ಼ಾರ್ ಮೆಲ್ಕಿಯೊರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ (ಜಿ. ಎಂ. ಬಿ.)

ಗಸ್ಪಾರ್ ಬಲ್ತಾಜ಼ಾರ್ ಮೆಲ್ಕಿಯೊರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಜಿ. ಎಂ. ಬಿ. ಹಾಚೊ ಜಲ್ಮ್ ಜನೆವರಿ 6, 1914 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮಂಗ್ಳೂರ್ಚ್ಯಾ ಫಳ್ನಿರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಎಕಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಜಾಲೊ. ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆ ಖಾತಿರ್ ಪಕತ್ತ್ ಪಾಂಚ್ವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಶಿಕ್ತೆಚ್ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ.  ಬಾರಾಂ ವರ್ಸಾಂಚಾ...

ವಾಲ್ಟರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಜೆರಿಮೆರಿ

ಶ್ರೀ ವಾಲ್ಟರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಜೆರಿಮೆರಿ  ಎಕ್ ಬೋವ್ ಸಮಾಧಾನಿ, ಸದಾಂಚ್ ಹಾಸ್ತ್ಯಾ ತೋಂಡಾಚೊ, ದಡಂಗ್ ಜಿವಾಚೊ, ಖಂಚಾಯ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೆಂ ಕಸಲೇಂಯ್ ಲ್ಹಾನ್-ವ್ಹಡ್ ಕಾಮ್ ಸಂತೋಸಾನ್ ತಿರ್ಸುಂಚೊ ಕೊಣೀ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಸಾ ತರ್ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಜೆರಿಮೆರಿಚೊ ಶ್ರೀ ವಾಲ್ಟರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ.  ತೊ ಸಬಾರ್ ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಸಕ್ರೀಯ್ ವಾವ್ರ್...