Author: Lawrence D'Souza

ಬೆಂಡ್ಕಾರ್ – ಗಲ್ಫ್ ದೆಖಾವೆ

 ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಸುಪರ್ ಹಿಟ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮ್  ಬೆಂಡ್ಕಾರ್   ದೆಖಾವೆ ಹೆ ಪರಿಂ ಆಸ್ತೆಲೆ. ತುಮ್ಚಿ ಬಸ್ಕಾ ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ ಅಮಾನಾತ್ ಕರಾ.