Category: ಚಲ್ ಚಿತ್ರಾಂ

ಬೆಂಡ್ಕಾರ್ – ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮ್

ಮುಂಬಯ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್: ದಸೆಂಬರ್ 8 ತಾರಿಕೆರ್, 2019 ಸಕಾಳಿಂಚಾ 10.15 ವರಾಂಚೆರ್  ಮ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಸಿನೆಮಾ, ಜೆರಿಮೆರಿ, ಮುಂಬಯ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಪತ್ರಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆಜ್‍ಚ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರಾ: ಲೊರೆನ್ಸ್  ಡಿ’ ಸೋಜಾ   –    9821308750  

ಬೆಂಡ್ಕಾರ್ – ಗಲ್ಫ್ ದೆಖಾವೆ

 ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಸುಪರ್ ಹಿಟ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮ್  ಬೆಂಡ್ಕಾರ್   ದೆಖಾವೆ ಹೆ ಪರಿಂ ಆಸ್ತೆಲೆ. ತುಮ್ಚಿ ಬಸ್ಕಾ ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ ಅಮಾನಾತ್ ಕರಾ.