Category: ಚಲ್ ಚಿತ್ರಾಂ

ಮೆಂಗಲೋರ್ ಟು ಗೋವಾ – ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಮುಹೂರ್ತ್

Mangalore to Goa ಹ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಮುಹೂರ್ತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ನವೆಂಬರ್ 4, 2018 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 9 ವರಾಂಚೆರ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಉಪಸ್ಥಿತ್ ನಿತ್ಯಾದಾರ್ ನಗರ್ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ವಟಾರಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಚೊ ಪ್ರೊಡ್ಯುಸರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.  ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆನಿ ಕೊಮೆಡಿ...

ಮಿಕ್ಕಿ ಮೊರೆಯಾ – ಭಾರತೀಯ್ ಜಾಜ಼್ ಸಂಗೀತಾಚೊ ರಾಯ್

 ಮಿಕ್ಕಿ ಕೊರೆಯಾ-ನ್ ಭಾರತಿ ಜಾಜ಼್  ಸಂಗೀತಾಚೊ ರಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಾಂವ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ಮಿಕ್ಕಿ ಕೊರೆಯಾ ಎಂಡ್ ಹಿಸ್ ಬೇಂಡ್ ಹಾಚೆ ದ್ವಾರಿಂ ಸಾದಾರ್ಣ್ ಬಾವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ – 1938 ತೆಂ 1960 ಮ್ಹಣಾಸರ್ – ಮುಂಬೈಚ್ಯಾ ನಾವಾಡ್ದಿಕ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಸಂಗೀತ್ ವಾಜಾವ್ನ್ ದಾಕ್ಲೊ...