Category: ಚಲ್ ಚಿತ್ರಾಂ

ಜಾಂವಯ್ ನಂ. 1 – ಗೊಯಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್

ಜಾಂವಯ್ ನಂ.1  ಗೋಯಾಂತ್ ಪಾವ್ಲೊ….. ! ಜಾಂವಯ್ ನಂ.1 ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಗೊಯಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಮಾಕ್ವಿನೆಜ್ ಪೇಲೆಸ್, ಪಣಜಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮೇ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ 9 ತಾರಿಕೆರ್ ದಬಾಜಿಕ್ ಥರಾನ್ ಜಾಲೆಂ. “ಫಿಲ್ಮಾ ಸಮಾಜಿಂತ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ಘಡಿತಾಂ ವಿಶಿಂ ಲೋಕಾಕ್ ಜಾಗವ್ನ್, ಬೊಗ್ಣಾಂ ಉಸ್ಕಾಯ್ತಾತ್   ದೆಕುನ್ ತಿಂ ಬೋವ್...

ಜಾಂವಯ್ ನಂ.1 ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್

ಹ್ಯಾಚ್ ಎಪ್ರಿಲಾಚಾ 13 ತಾರಿಕೆರ್ ಜಾಂವಯ್ ನಂ.1 ಹಾಚೆಂ ಪ್ರಿಮಿಯರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಬಿಗ್ ಸಿನೆಮಾ ಮಂಗಳೂರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಬೋವ್ ದಬಾಜಾನ್ ಜಾಲೆಂ.  ದಿಗ್ದರ್ಶಕ್ ಶ್ರೀ ಹೆರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಬಾರ್ಕುರ್ ಹಾಚೆಂ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಜಾಂವಯ್ ನಂ. 1 ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಎಕ್ ದಾಕ್ಲೊ ರಚುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಸಾಂಗಾತಿ...