Category: ಚಲ್ ಚಿತ್ರಾಂ

ಜಾಂವಯ್ ನಂ. 1 – ಗೊಯಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್

ಜಾಂವಯ್ ನಂ.1  ಗೋಯಾಂತ್ ಪಾವ್ಲೊ….. ! ಜಾಂವಯ್ ನಂ.1 ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಗೊಯಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಮಾಕ್ವಿನೆಜ್ ಪೇಲೆಸ್, ಪಣಜಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮೇ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ 9 ತಾರಿಕೆರ್ ದಬಾಜಿಕ್ ಥರಾನ್ ಜಾಲೆಂ. “ಫಿಲ್ಮಾ ಸಮಾಜಿಂತ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ಘಡಿತಾಂ ವಿಶಿಂ ಲೋಕಾಕ್ ಜಾಗವ್ನ್, ಬೊಗ್ಣಾಂ ಉಸ್ಕಾಯ್ತಾತ್   ದೆಕುನ್ ತಿಂ ಬೋವ್...

ಜಾಂವಯ್ ನಂ.1 ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್

ಹ್ಯಾಚ್ ಎಪ್ರಿಲಾಚಾ 13 ತಾರಿಕೆರ್ ಜಾಂವಯ್ ನಂ.1 ಹಾಚೆಂ ಪ್ರಿಮಿಯರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಬಿಗ್ ಸಿನೆಮಾ ಮಂಗಳೂರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಬೋವ್ ದಬಾಜಾನ್ ಜಾಲೆಂ.  ದಿಗ್ದರ್ಶಕ್ ಶ್ರೀ ಹೆರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಬಾರ್ಕುರ್ ಹಾಚೆಂ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಜಾಂವಯ್ ನಂ. 1 ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಎಕ್ ದಾಕ್ಲೊ ರಚುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಸಾಂಗಾತಿ...

ಜಾಂವಯ್ ನಂ. 1 – ಎಪ್ರಿಲ್ 13 ತಾರೀಕೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾ ಹೆ ಪರಿ ಆಸಾತ್.

Zanvoy No.1 releases in the following Theatres on April 13, 2018:  Big Cinema Mangalore 7.30pm Manipal 7.00pm Shivamogga 7.15pm PVR Mangalore 4.00pm Cinepolis – City Center Mangalore 9.00pm Ashirwad Santekatte, Udupi 10.15am  1.30am 4.30pm...

ಮಿಕ್ಕಿ ಮೊರೆಯಾ – ಭಾರತೀಯ್ ಜಾಜ಼್ ಸಂಗೀತಾಚೊ ರಾಯ್

 ಮಿಕ್ಕಿ ಕೊರೆಯಾ-ನ್ ಭಾರತಿ ಜಾಜ಼್  ಸಂಗೀತಾಚೊ ರಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಾಂವ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ಮಿಕ್ಕಿ ಕೊರೆಯಾ ಎಂಡ್ ಹಿಸ್ ಬೇಂಡ್ ಹಾಚೆ ದ್ವಾರಿಂ ಸಾದಾರ್ಣ್ ಬಾವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ – 1938 ತೆಂ 1960 ಮ್ಹಣಾಸರ್ – ಮುಂಬೈಚ್ಯಾ ನಾವಾಡ್ದಿಕ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಸಂಗೀತ್ ವಾಜಾವ್ನ್ ದಾಕ್ಲೊ...

ಕ್ರಿಸ್ ಪೆರ್ರಿ – ಸಂಗೀತಾಚೊ ಜಾದುಗಾರ್

ಕ್ರಿಸ್ಸ್ ಪೆರ್ರಿ ಹೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಕ್ ನವಿ ದಿಶಾ ದಿವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೊ.  ಮರ್ಣಾನ್ ತಾಚಿ ಜೀಣ್ ಸಂಪ್ಲಿ ತರೀ, ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ದಾದೊಸ್ಪಣ್ ದಿವ್ಪಿ ತಾಚೊ ಸಂಗೀತಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಜೂನ್ ಕಾನಾ ಲಾಗಿಂ ಘುಣ್ಘುಣ್ತಾ.  ತಾಚೆಂ ವೀಜೆ ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಚ್ಯಾ ಅಗ್ಲ್ಯಾ-ವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ವರ್ನ್...