Category: ಚಲ್ ಚಿತ್ರಾಂ

ಮಿಕ್ಕಿ ಮೊರೆಯಾ – ಭಾರತೀಯ್ ಜಾಜ಼್ ಸಂಗೀತಾಚೊ ರಾಯ್

 ಮಿಕ್ಕಿ ಕೊರೆಯಾ-ನ್ ಭಾರತಿ ಜಾಜ಼್  ಸಂಗೀತಾಚೊ ರಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಾಂವ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ಮಿಕ್ಕಿ ಕೊರೆಯಾ ಎಂಡ್ ಹಿಸ್ ಬೇಂಡ್ ಹಾಚೆ ದ್ವಾರಿಂ ಸಾದಾರ್ಣ್ ಬಾವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ – 1938 ತೆಂ 1960 ಮ್ಹಣಾಸರ್ – ಮುಂಬೈಚ್ಯಾ ನಾವಾಡ್ದಿಕ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಸಂಗೀತ್ ವಾಜಾವ್ನ್ ದಾಕ್ಲೊ...

ಕ್ರಿಸ್ ಪೆರ್ರಿ – ಸಂಗೀತಾಚೊ ಜಾದುಗಾರ್

ಕ್ರಿಸ್ಸ್ ಪೆರ್ರಿ ಹೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಕ್ ನವಿ ದಿಶಾ ದಿವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೊ.  ಮರ್ಣಾನ್ ತಾಚಿ ಜೀಣ್ ಸಂಪ್ಲಿ ತರೀ, ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ದಾದೊಸ್ಪಣ್ ದಿವ್ಪಿ ತಾಚೊ ಸಂಗೀತಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಜೂನ್ ಕಾನಾ ಲಾಗಿಂ ಘುಣ್ಘುಣ್ತಾ.  ತಾಚೆಂ ವೀಜೆ ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಚ್ಯಾ ಅಗ್ಲ್ಯಾ-ವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ವರ್ನ್...

ಆ. ವೈ. ಜಾ. ಸಾ. – ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮ್

 ಕೊಂಕಣಿ ಕಲಾ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಘ ಸಾದರ್ ಕರ್ತಾ: ಆ. ವೈ. ಜಾ. ಸಾ. (ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮ್) ಆಯ್ತಾರಾ 25, ಫೆಬ್ರವರಿ, 2018  ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವರಾಂಚೆರ್ ವಡಾಲಾ ಮಠಾಚಾ ಸಾಲಾಂತ್ (ಫ್ರೀ ಶೋ – ಸರ್ವಾಂಕ್ ವತ್ತಾಯೆಚೆಂ ಆಪೊವ್ಣೆ ಆಸಾ)  ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಭವಿಶ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ ಬೊರಿ...

ವಾಲ್ಟರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಜೆರಿಮೆರಿ

ಶ್ರೀ ವಾಲ್ಟರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಜೆರಿಮೆರಿ  ಎಕ್ ಬೋವ್ ಸಮಾಧಾನಿ, ಸದಾಂಚ್ ಹಾಸ್ತ್ಯಾ ತೋಂಡಾಚೊ, ದಡಂಗ್ ಜಿವಾಚೊ, ಖಂಚಾಯ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೆಂ ಕಸಲೇಂಯ್ ಲ್ಹಾನ್-ವ್ಹಡ್ ಕಾಮ್ ಸಂತೋಸಾನ್ ತಿರ್ಸುಂಚೊ ಕೊಣೀ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಸಾ ತರ್ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಜೆರಿಮೆರಿಚೊ ಶ್ರೀ ವಾಲ್ಟರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ.  ತೊ ಸಬಾರ್ ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಸಕ್ರೀಯ್ ವಾವ್ರ್...