Category: ಚಲ್ ಚಿತ್ರಾಂ

ಆ. ವೈ. ಜಾ. ಸಾ. – ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮ್

 ಕೊಂಕಣಿ ಕಲಾ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಘ ಸಾದರ್ ಕರ್ತಾ: ಆ. ವೈ. ಜಾ. ಸಾ. (ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮ್) ಆಯ್ತಾರಾ 25, ಫೆಬ್ರವರಿ, 2018  ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವರಾಂಚೆರ್ ವಡಾಲಾ ಮಠಾಚಾ ಸಾಲಾಂತ್ (ಫ್ರೀ ಶೋ – ಸರ್ವಾಂಕ್ ವತ್ತಾಯೆಚೆಂ ಆಪೊವ್ಣೆ ಆಸಾ)  ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಭವಿಶ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ ಬೊರಿ...

ವಾಲ್ಟರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಜೆರಿಮೆರಿ

ಶ್ರೀ ವಾಲ್ಟರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಜೆರಿಮೆರಿ  ಎಕ್ ಬೋವ್ ಸಮಾಧಾನಿ, ಸದಾಂಚ್ ಹಾಸ್ತ್ಯಾ ತೋಂಡಾಚೊ, ದಡಂಗ್ ಜಿವಾಚೊ, ಖಂಚಾಯ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೆಂ ಕಸಲೇಂಯ್ ಲ್ಹಾನ್-ವ್ಹಡ್ ಕಾಮ್ ಸಂತೋಸಾನ್ ತಿರ್ಸುಂಚೊ ಕೊಣೀ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಸಾ ತರ್ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಜೆರಿಮೆರಿಚೊ ಶ್ರೀ ವಾಲ್ಟರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ.  ತೊ ಸಬಾರ್ ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಸಕ್ರೀಯ್ ವಾವ್ರ್...

ಬೆಟ್ಟಿ ನಾಜ಼್

ತಿಯಾತ್ರ್ ಆನಿ ಫಿಲ್ಮ್ ನಟಿ, ಬಿಯಾಟ್ರಿಸ್ ಜೊಸೆಫೀನ್ ನಜ಼ರೆತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ “ಬೆಟ್ಟಿ ನಾಜ಼್” ಮ್ಹಣೊನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ವಳ್ಕಿಚಿ ತಿಯಾತ್ರ್ ಆನಿ ಫಿಲ್ಮ್ ನಟಿ, ಬಿಯಾಟ್ರಿಸ್ ಜೊಸೆಫೀನ್ ನಜ಼ರೆತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಗಾಂವಾನ್ ಮಂಗ್ಳೂರ್ಚಿ ತರೀ ತಿಚೊ ಜಲ್ಮ್ ಎಪ್ರಿಲ್ 18, 1945 ವರ್ಸಾ ಮುಂಬಯ್ಚಾ ಮಜ್ಘಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಾಲೊ....