Category: ಸಂಗೀತ್

ಗಸ್ಪಾರ್ ಬಲ್ತಾಜ಼ಾರ್ ಮೆಲ್ಕಿಯೊರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ (ಜಿ. ಎಂ. ಬಿ.)

ಗಸ್ಪಾರ್ ಬಲ್ತಾಜ಼ಾರ್ ಮೆಲ್ಕಿಯೊರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಜಿ. ಎಂ. ಬಿ. ಹಾಚೊ ಜಲ್ಮ್ ಜನೆವರಿ 6, 1914 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮಂಗ್ಳೂರ್ಚ್ಯಾ ಫಳ್ನಿರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಎಕಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಜಾಲೊ. ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆ ಖಾತಿರ್ ಪಕತ್ತ್ ಪಾಂಚ್ವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಶಿಕ್ತೆಚ್ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ.  ಬಾರಾಂ ವರ್ಸಾಂಚಾ...

ಮಿಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್

ಮಿಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಶ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಲೋಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ ದೆವಾಧಿನ್ ಮೈಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಷಿಮ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ದೆ| ಪಾವ್ಲ್ ಆನಿ ಫ್ಲೊರಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಂಚಾ ನೋವ್ ಜಣಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಮಾಲ್ಘಾಡೊ. ಹಾಚೊ ಜಲ್ಮ್ ಎಪ್ರಿಲ್ 13, 1950 ದಿಸಾ ಬಿಜೈ, ಮಂಗ್ಳೂರಾಂತ್ ಜಾಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶೆತಾಂತ್, ನಾಟಕ್ ಆನಿ...