Category: ಸಂಗೀತ್

ಸಿ. ಆಲ್ವಾರಿಸ್ ಹಾಚ್ಯಾ “ಆಶಾ” ನಾಟಕಾಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ 125 ವಾರ್ಶಿಕೋತ್ಸವ್ ಆಚಾರಣ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಗೊಂಯ್ಚಾ ತಿಯಾತ್ರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೆಶನ್ ಸಮಿತಿನ್ ಸಬಾರ್ ಪರ್ನೆ ನಾಟಕ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕೆಲ್ಯಾ.  ಹಾಂತ್ಗ್ಲೊ ಎಕ್ ನಾಟಕ್ ಸಿ. ಆಲ್ವಾರಿಸ್  ಹಾಣಿಂ ಬರವ್ನ್ ದಿಗ್ಧರ್ಶಿಲ್ಲೊ “ಆಶಾ” ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಆಲ್ವಾರಿಸ್...

ಮಿಕ್ಕಿ ಮೊರೆಯಾ – ಭಾರತೀಯ್ ಜಾಜ಼್ ಸಂಗೀತಾಚೊ ರಾಯ್

 ಮಿಕ್ಕಿ ಕೊರೆಯಾ-ನ್ ಭಾರತಿ ಜಾಜ಼್  ಸಂಗೀತಾಚೊ ರಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಾಂವ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ಮಿಕ್ಕಿ ಕೊರೆಯಾ ಎಂಡ್ ಹಿಸ್ ಬೇಂಡ್ ಹಾಚೆ ದ್ವಾರಿಂ ಸಾದಾರ್ಣ್ ಬಾವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ – 1938 ತೆಂ 1960 ಮ್ಹಣಾಸರ್ – ಮುಂಬೈಚ್ಯಾ ನಾವಾಡ್ದಿಕ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಸಂಗೀತ್ ವಾಜಾವ್ನ್ ದಾಕ್ಲೊ...